Umów się na wizytę

501-181-115

Poznaj ofertę naszego Centrum dopasowaną do wieku dziecka

child-428377_1920 Dzieci 0-3 roku życia
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
child-2078073_1920 Dzieci 3-6 roku życia
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
smart-187696_1920 Dzieci 6-12 roku życia
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
girl-1848477_1920 (1) Młodzież 12-18 roku życia
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
team-spirit-2447163_1920 Terapia rodzin
Sprawdź jak możemy Ci pomóc
silhouette-1793916_1920 Mediacje rodzinne, rówieśnicze
Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Obszary naszej pracy:

child-1864718_1920 Wsparcie psychologiczne
Diagnoza psychologiczna
Terapia psychologiczna
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje wychowawcze
Doradztwo zawodowe
Psychoedukacja
happy-1720748_1920 Wsparcie logopedyczne
Diagnoza i terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Terapia dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy
Terapia dzieci i młodzieży z mową afatyczną i dyzartryczną różnego typu
kids-2835431_1920 Wsparcie pedagogiczne
Diagnoza i terapia ręki
Diagnoza i terapia dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii dysleksji
Diagnoza gotowości szkolnej
Konsultacje pedagogiczne
read-3362482_1920 Wsparcie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu
Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Treningi Umiejętności Społecznych
barefoot-3569057_1920 Wsparcie w zakresie SI
Diagnoza w zakresie Integracji Sensorycznej
Poradnictwo w zakresie Integracji Sensorycznej
Konsultacje z rodzicami
bench-1582280_1920 Wsparcie psychoterapeutyczne
Psychoterapia młodzieży
Terapia uzależnień behawioralnych
Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych
Depresja
Zaburzenia zachowania
Zaburzenia odżywiania
family-hand-1636615_1920 Wsparcie mediacyjne
Mediacje rodzinne
Mediacje karne nieletnich
Mediacje rówieśnicze
adult-1846428_1920 Warsztaty, kręgi, grupy wsparcia
Warsztaty wzmocnienia kompetencji rodzicielskich
Warsztaty tematyczne dla rodziców
Kręgi rodzicielskie
Grupy wsparcia dla rodziców

 

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka „Po Dziecięcemu”

Gdańska 92 Bydgoszcz,

II piętro, domofon 24

Rejestracja: 501-181-115