Cennik:

Usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne:

 

Konsultacja psychologiczna: 150 zł/90 minut

Konsultacja psychologiczna: 100 zł/60 minut

Terapia psychologiczna: 100 zł/60 minut

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole: 250zł/90 minut

Psychoterapia indywidualna: 100 zł/50 minut

Opinia psychologiczna: 100 zł

Diagnoza psychologiczna (2 mc – 3 r. ż.) Dziecięca Skala Rozwojowa – 250zł (3 spotkania)

 

Usługi neurologopedyczne/logopedyczne:

Konsultacja neurologopedyczna/logopedyczna: 100zł/60 minut

Diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna: 100 zł/60 minut

Terapia neurologopedyczna/logopedyczna: 80zł/45 minut

Opinia neurologopedyczna/logopedyczna: 100 zł

 

Usługi pedagogiczne:

Konsultacja pedagogiczna: 100zł/60 minut

Diagnoza specyficznych trudności w uczeni się

dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia: 250 zł (2-3 spotkania)

Diagnoza dojrzałości szkolnej: 200 zł (2-3 spotkania)

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się: 80 zł/45 minut

Terapia ręki: 80 zł/45

 

Terapia rodzin:

Sesja terapeutyczna: 150 zł/50 minut

 

Konsultacja seksuologiczna: 120zł/50 minut

 

Diagnoza i terapia SI:

Diagnoza SI:300 zł (2-3 spotkania)

Terapia SI: 80zł/45 minut

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

1. Dzieci w przedziale wiekowym: 6-9 roku życia

Zajęcia trwają 45 minut. Koszt 1 zajęć: 50 zł

2. Dzieci  w przedziale wiekowym: 10 -13 rok życia. 

Zajęcia trwają 60 minut. Koszt 1 zajęć: 70 zł

3. Młodzież  w przedziale wiekowym: 14-17 rok życia.   

Zajęcia trwają 90 minut. Koszt 1 zajęć: 100 zł