Dzieci 6-12 roku życia

Wiek szkolny to okres coraz większej autonomii dziecka. To czas samodzielności, większej samokontroli i budowania przyjaźni. Niekiedy bywa on trudny dla dziecka i rodziców. Dlatego też zapraszamy na konsultacje w obszarze trudności szkolnych, wychowawczych, radzenia sobie ze złością, konfliktami rówieśniczymi. Oferujemy również diagnozę psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną.

W naszym Centrum oferujemy pomoc w zakresie:

 • diagnozy rozwoju dziecka w wieku 6-12 roku życia
 • konsultacji i terapii psychologicznych, terapeutycznych i logopedycznych
 • diagnozy i terapii z zakresu trudności szkolnych
 • terapii ręki
 • terapii w obszarze: dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii i dysleksji
 • wsparcia kompetencji rodzicielskich
 • psychoedukacji

„Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia”

Jean-Paul Sartre
 • mgr Natalia Kwaśniewska – terapeuta, pedagog, diagnosta
 • mgr Magdalena Liberacka-Dwojak – psycholog, seksuolog w trakcie certyfikacji
 • mgr Klaudia Durszewicz – psycholog, oligofrenopedagog
 • mgr Monika Kacprzak – terapeuta, diagnosta, pedagog
 • mgr Sylwia Wyszyńska – terapeuta SI
 • mgr Anna Struwe – neurologopeda

Tel:  501-181-115