Młodzież 12-18 roku życia

Okres nastoletni nie bez powodu nazywany jest czasem buntu. To bowiem moment kształtowania się tożsamości młodego człowieka, to czas wyborów swojej życiowej drogi. To również czas pierwszych miłości, rozczarowań i dalekosiężnych planów. Może on być burzliwi pod wieloma względami. Dlatego też zapraszamy rodziców i młodzież do naszego Centrum, gdzie w atmosferze zaufania i spokoju udzielimy wsparcia na wielu płaszczyznach. 

W naszym Centrum oferujemy pomoc w zakresie:

 • diagnozy rozwoju dziecka w wieku 12-18 roku życia
 • psychoterapii uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych
 • konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i logopedycznych
 • psychoterapii
 • terapii psychologicznej
 • terapii w trudnościach szkolnych
 • terapii ręki
 • terapii w obszarze: dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii i dysleksji
 • wsparcia kompetencji rodzicielskich
 • psychoedukacji

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają”

Michel Quoist
 • mgr Natalia Kwaśniewska – terapeuta, pedagog, diagnosta
 • mgr Magdalena Liberacka-Dwojak – psycholog, seksuolog w trakcie certyfikacji
 • mgr Aleksandra Ochocińska – psychoterapeuta, terapeuta uzależnień
 • mgr Monika Kacprzak – terapeuta, diagnosta, pedagog
 • mgr Sylwia Wyszyńska – terapeuta SI
 • mgr Anna Struwe – neurologopeda

Tel: 501-181-115