Jak dobrze być kobietą!

Uczestnicy:
Grupa dedykowana jest dla nastolatek, które chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze
komunikacji, radzenie sobie w grupie, pewności siebie, lepszego rozumienia swoich emocji,
potrzeb i wyrażania siebie oraz odkrywania swojej kobiecości.

Grupa będzie liczyła około 6-10 osób.
Zajęcia będą miały formę warsztatową. Rozmawiając będziemy lepiej się poznawać i
doskonalić umiejętności, które pozwolą zrozumieć tożsamość kobiety w dzisiejszym świecie,
jak również budować trwałe, pozytywne relacje.

Program
1) Pierwsze spotkanie- zapoznanie w grupie, określenie siebie, przyjrzenie się swojej
osobowości
2) Drugie spotkanie – jakie są moje wartości, co oznacza być kobietą w dzisiejszym świecie,
szanse i zagrożenia mojego funkcjonowania
3) Trzecie spotkanie – czym są emocje, uczucia, stany emocjonalne, kształtowanie nazywania
uczuć, rola uczuć w życiu kobiety
4) Czwarte spotkanie – nazywanie i wyrażanie uczuć, podstawy komunikacji, jakie są bariery,
przeszkody, skuteczna komunikacja
5) Piąte spotkanie – stres w naszym życiu i sposoby radzenie sobie z nim
6) Szóste spotkanie- autoprezentacja
7) Siódme spotkanie– praca grupowa, określanie swojej roli w grupie
8) Ósme spotkanie – wyznaczanie celów i ich realizacja, ścieżka zawodowa
9) Dziewiąte spotkanie- bycie dorosłym, role, zmiany w życiu
10) Dziesiąte spotkanie- życie uczuciowe, języki miłości itp.
11) Jedenaste spotkanie- podsumowanie

Kiedy:

  • 2 x w miesiącu w sobotę
  • Koszt: 80 zł od osoby za spotkanie

Zajęcia poprowadzą:

  • mgr Marika Ruczyńska – psycholog, arteterapeuta
  • mgr Kinga Kruś – Kołodziej – psycholog