Karty pracy to narzędzia tworzone przez nas i wykorzystywane w pracy z naszymi małymi klientami/pacjentami.  Pomagają one na otwarcie się dziecka i rozpoczęcie pracy z określonym tematem. Zazwyczaj dotykają one sfer związanych z emocjami, poczuciem własnej wartości, samooceną, lękiem i relacjami ze światem. Do każdej karty dołączony jest skrypt pracy z daną kartą. Prezentowane karty można pobrać i wykorzystać w pracy terapeutycznej z dzieckiem przez specjalistów jak i jako pomoc dla rodziców.

Kolory emocji

  1. Karta pracy do pobrania: Kolory emocji
  2. Opis karty: Kolory emocj-opis

Ja bohater/Ja bohaterka

  1. Karta do pobrania (chłopiec): Ja bohater….
  2. Karta do pobrania (dziewczynka): Ja bohaterka….
  3. Opis karty: Ja bohater.bohaterka-opis

 

Bukiet moich uczuć

  1. Karta pracy do pobrania: Bukiet moich uczuć
  2. Opis karty: Bukiet moich uczuc-opis
  3. Wykaz podstawowych uczuć do karty pracy: Lista uczuć-podstawowa