Po Dziecięcemu

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka „Po Dziecięcemu”, to miejsce gdzie w atmosferze spokoju, dialogu i zaufania pomagamy naszym Klientom w rozwiązaniu konkretnych sytuacji.  Uważność w kontakcie, szacunek oraz akceptacja  potrzeb i wartości Dziecka oraz Rodziny są dla nas niezwykle ważne.  Poprzez współpracę specjalistów z różnych dziedzin jesteśmy w stanie objąć  Dziecko i Rodzinę holistycznym wsparciem. Praca z Dzieckiem to przede wszystkim praca z Rodzicami. Pochylenie się nad Rodzicem, wsparcie wychowawczych kompetencji i wzmocnienie umiejętności często jest pierwszym, ważnym krokiem ku rozwiązaniu problemu.

Bliskie naszemu sercu jest towarzyszenie Dzieciom w duchu rodzicielstwa bliskości, koncepcji kontinuum, niektórych aspektach pedagogiki Marii Montessori, ekorodzicielstwie – głęboko wierzymy, że to wszystko w połączeniu z uważnym podążaniem za Dzieckiem, szanowaniem jego indywidualności i wyjątkowości stworzy miejsce wyjątkowe, miejsce urządzone „po dziecięcemu”.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół „Po Dziecięcemu”

Centrum Terapii Dziecka

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka „Po Dziecięcemu” przyjmują specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

hands-2847510_1920 Diagnoza i terapia psychologiczna
W zakres diagnozy i terapii psychologicznej wchodzą: diagnoza psychologiczna (ocena funkcjonowania dziecka, wykrywanie wczesnych sygnałów zaburzeń, diagnoza Zespołu Aspergera i autyzmu, diagnoza osobowości, relacji społecznych, inteligencji, dysleksji, badanie dojrzałości szkolnej), terapia psychologiczna
father-1633655_1920 Konsultacje wychowawcze
Zapewniamy: merytoryczne wsparcie w trudnościach wychowawczych, tematyczne warsztaty dla rodziców
flowers-1576455_1920 Logopedia, neurologopedia
Celem spotkań ze specjalistą z zakresu logopedii/ neurologopedii  jest: badanie i diagnoza rozwoju mowy, terapia logopedyczna, wczesna interwencja logopedyczna, profilaktyka logopedyczna
crayons-1445053_1920 Integracja Sensoryczna
Oferujemy: diagnozę SI u dzieci oraz wskazania do pracy terapeutycznej w konkretnych obszarach zaburzenia
i-am-a-student-1412778_1920 Diagnoza i terapia pedagogiczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna pomaga w ustaleniu przyczyn:zaburzeń koncentracji uwagi, trudności w czytaniu i pisaniu, niechęci do nauki, terapia ręki.
children-2142646_1920 Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych pozwala w bezpiecznej przestrzeni pod okiem specjalisty zweryfikować i nauczyć się komunikacji i współpracy z innymi. Pomaga też przyjrzeć się, zrozumieć i nazwać swoje emocje.
baby-2717347_1920 Terapia rodzin
Terapia rodzin pozwala na przyjrzenie się i znalezieniu źródła kryzysu w rodzinie. Wzmocnienia więzi i kompetencji poszczególnych członków oraz odbudowuje relacje.
girl-1848477_1920 Psychoterapia młodzieży
Spotkania psychoterapeutyczne pozwalają na zagłębienie się w obszary, sprawiające trudność klientowi. Pracujemy w obszarach zaburzeń zachowania i emocji, odżywiania, lękowych i depresyjnych.