Przydatne informacje o przebiegu wizyty

  1. Pierwsza wizyta ma zazwyczaj charakter informacyjny. Pozwala ona określić, to czego Klient oczekuje od specjalisty, zorientować się i nazwać główny problem do pracy.
  2. Wizyta konsultacyjna trwa 90 minut, pozostałe sesje psychologiczne/logopedyczne/terapeutyczne trwają 60 minut i nie ma możliwości ich przedłużenia. Spóźnienie Klienta nie powoduje przedłużenia czasu wizyty.
  3. Koszt wizyty regulowany jest na końcu spotkania u danego specjalisty.

Jak wygląda wizyta u specjalisty dziecięcego oraz rodzinnego?

  1. Na pierwsze spotkania psycholog/terapeuta/psychoterapeuta zaprasza samych rodziców. Chroni to dziecko przed usłyszeniem trudnych dla niego informacji oraz daje to rodzicom przestrzeń do opowiedzenia tego jak oni widzą to, co dzieje się z dzieckiem.
  2. Zaleca się, aby na spotkanie przyszli oboje rodzice dziecka. Pozwala to spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw. 
  3. Jeżeli dziecko już wcześniej uczestniczyło w jakieś diagnozie lub posiada opinie, zaświadczenia z innych miejsc – warto te dokumenty przynieść ze sobą. Niekiedy informacje w nich zawarte pozwalają na wszechstronniejsze przyjrzenie się sytuacji.
  4. Na drugą wizytę zazwyczaj przychodzi już dziecko. Jeżeli dziecko jest małe, to przeważnie wizyta przebiega w obecności rodzica. Starsze dzieci i młodzież, jeżeli wyrażą taką chęć, mogą zostać ze specjalistą. 
  5. Na pierwszą wizytę u logopedy dziecko przychodzi z rodzicami. W przypadku prośby o wydanie opinii, diagnozy lub zaświadczenia od specjalisty, jego formę oraz rodzaj ustala się indywidualnie z prowadzącym specjalista. 
  6. Na terapię rodzinną przychodzą wszyscy członkowie rodziny.