Seksualność młodzieży

Dojrzewanie płciowe to czas zmian w ciele i psychice młodego człowieka, który jest niezwykle istotnym etapem życia przygotowującym do wejścia w intymne relacje z drugą osobą. Jest to również czas autonomii, niezależności i stawiania granic. Rodzice przyjmują miejsce drugoplanowe, żeby mogło dojść do stworzenia nowych więzi i rozładowania pojawiającego się napięcia seksualnego.

Na tym etapie w mózgu nastolatka zachodzą intensywne zmiany, pojawia się burza hormonów, a emocje stają się niezwykle intensywne. Pojawiają się pierwsze zakochania, które mogą być bardzo intensywne, lecz krótkotrwałe. W tym okresie młode osoby odkrywają swoją orientację seksualną, dlatego niezwykle ważnym jest, aby młody człowiek mógł poznać opinię rodziców na jej temat. Pojawią się pytania: „czy jestem normalny/a, bo…”. Wątpliwości co do własnej orientacji seksualnej na tym etapie są naturalne. 

Orientacja seksualna to nic innego jak pociąg erotyczny i uczuciowy wobec osób swojej, przeciwnej, lub różnej płci. Jest to spektrum, dlatego czasami możemy identyfikować się gdzieś pomiędzy tymi terminami. Kształtowanie się orientacji jest procesem złożonym, zależnym od wielu czynników, gdzie ważną rolę odgrywają uwarunkowania biologiczne. Warto pamiętać, że nie jest ona kwestią wyboru lub mody.

Ujawnienie się dziecka jako osoby nieheteroseksualnej może być trudnym przeżyciem dla rodziców. Może to wywołać wachlarz różnych emocji –złość, smutek, poczucie winy, rozczarowanie, poczucie straty.Pamiętajmy, że mamy prawo do takich emocji. Choć coming out dziecka może być trudny, warto docenić że nastolatek odważył się na taką rozmowę. Na taką wiadomość warto zareagować w sposób nieoceniający, bez krytyki czy wmawiania dziecku, że „to niemożliwe”.

Co w takim razie możesz zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim, kiedy poczujesz się gotowy/a, porozmawiaj szczerze ze swoim dzieckiem. Warto powiedzieć o swoich obawach, emocjach, zadawać pytania, być ciekawym, jednak nie osądzać. Jeśli czujesz, że twoja wiedza jest niewystarczająca, nie obawiaj się poszukiwania rzetelnych informacji lub spotkania ze specjalistą/ką. Czasami zdarza się, że rodzice szukają winnego takiej sytuacji. Jest to złudny mechanizm, ponieważ w przypadku orientacji seksualnej, nie można mówić o czyjejkolwiek winie. Pamiętaj, że możesz dać sobie i dziecku czas. Jest to ważna zmiana w waszym życiu, która może wymagać czasu na przystosowanie się.

Okres dorastania jest również czasem poznawania własnego ciała, preferencji, pierwszych kontaktów seksualnych. W tym momencie niezwykle ważną rolę odgrywa edukacja seksualna, która przede wszystkim chroni dzieci przed byciem wykorzystanym, uczy asertywności, akceptacji i szacunku dla swojego ciała oraz respektowania granic innych.

Warto podkreślać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za własną seksualność oraz że jesteśmy w stanie ją kontrolować. Uczmy dziecko, że powinniśmy czuć się gotowi na seks i nie powinniśmy tego robić pod naciskiem ze strony partnera/ki czy presji rówieśników. Każdy nastolatek powinien mieć dostęp do rzetelnej wiedzy na temat swojej seksualności. Jeśli jako rodzic nie mamy odpowiedniej wiedzy lub gotowości do rozmów o seksie ze swoim dorastającym dzieckiem, nie wstydźmy się korzystać z pomocy specjalisty/ki, książek czy filmów o edukacji seksualnej.

Tekst: Magdalena Liberacka-Dwojak