Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z metod terapeutycznych, pomagającą w rozwijaniu kompetencji społecznych. Uczestnicy TUS-u  uczą się rozpoznawania emocji, radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami społecznymi. Trening pomaga w zdobyciu kompetencji konstruktywnego reagowania na napięcie emocjonalne  oraz sprzyja poprawie samooceny.

Zapraszamy dzieci i młodzież. Treningi prowadzone są w małych grupach (max.6 osób) przez doświadczonego specjalistę psychologa oraz oligofrenopedagoga.


Zajęcia prowadzone będą w następujących grupach wiekowych:

1. Dzieci w przedziale wiekowym: 6-9 roku życia

    Zajęcia trwają 45 minut. Koszt 1 zajęć: 50 zł

2. Dzieci  w przedziale wiekowym: 10 -13 rok życia. 

    Zajęcia trwają 60 minut. Koszt 1 zajęć: 70 zł  

3. Młodzież  w przedziale wiekowym: 14-17 rok życia.   

    Zajęcia trwają 90 minut. Koszt 1 zajęć: 100 zł    

Warunkiem rozpoczęcia TUS jest zebranie minimum 4 osób w każdej z grup wiekowych. Zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych. Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Zapisy pod nr: 501-181-115